Home

Contact details
MobilCar sp.z o.o. sp.k.
Dobrzeń 26
56-410 Dobroszyce, Poland
Phone: +48 / 71 315 35 32
Kom.: +48 / 730 009 984
Fax: +48 / 71 315 35 19
Email:

Privacy policy GDPR

Sales department

Michał Murawski

Phone: +48 / 796 688 992

Email:

Marcin Koziura

Phone: +48 / 790 556 600

Email:

Kamil Dietrych

Phone: +48 / 575 006 261

Email:

Double cabin department

Piotr Janusz

Phone: +48 796 66 88 44

Email:

Production

Daniel Kubicz

Phone: +48 / 790 223 134

Email:

Logistics

Radosław Leśniewski

Telefon: +48 / 732 709 790

Email:

Online shop

Phone: +48 / 71 315 35 32

Email:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013