Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: Nowe rynki zbytu dla towarów i usług oferowanych przez firmę „Mobilcar s.c.”

całkowita wartość projektu: 117 997,78 PLN
kwota dofinansowania: 47 996,29 PLN
w tym z budżetu środków europejskich:40 796,84 PLN
współfinansowanie z budżetu państwa: 7 199,45 PLN

Beneficjent:
MobilCar s.c.
Dobrzeń 26
56-410 Dobroszyce
NIP: 9111942508
REGON: 020678991
Tel. 71/3153532 , fax 71/3153519
e-mail: biuro@mobilcar.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

W ramach:
Priorytetu 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność)”
Działanie 1.2: „Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu”
Schemat 1.2.C: „Dotacja dla MŚP w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych (targi i misje) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.”